Page contents

Kanal Tedavisi

Kanal tedavisi neden başarısız olur?

Kanal tedavisi uygun koşullar sağlanarak gerçekleştirildiğinde %98’e varan oranlarda başarı gösteren ve dişlerin çekimini önleyen koruyucu bir tedavidir. Kanal tedavisinin sebebi başarı oranınıda etkiler. Eğer dişte çok büyük çürük varsa apse aşamasına geçmemiş kök ucunda iltihabik durumun olmadığı durumlarda kanal tedavisi başarılı olmaktadır. Fakat bazı dişlerin çok karmaşık kök kanal anatomisine sahip olması, tedavi esnasında tüm kök kanallarının tespit edilememesi, dezenfeksiyon işlemlerinin yeterli düzeyde yapılmaması,  kök kanallarının olması gerekenden daha kısa ya da daha uzun boyutta doldurulması, kanal tedavisi yapılan dişlerin üzerine yapılan dolgunun  yada potezin diş ile uyumsuz yapılması yada zamanla diş ve çevre dokularla uyumunun bozulması gibi farklı bir çok nedene bağlı olarak kanal tedavisinde başarısızlık meydana gelebilmektedir.

Kanal tedavisinin başarısız olduğunu gösteren bulgular nelerdir?

  • Kanal tedavisi uygulandıktan sonra uzun süre devam eden kendiliğinden başlayan bir ağrının olması,
  • Kanal tedavisi yapılan dişte uzun süre devam eden ısırma esnasında bir ağrının olması,
  • Kanal tedavisi yapılan dişte sallantının başlaması ya da eskiden var olan sallantının artması,
  • Kanal tedavisi yapılan dişin hizasında ağız içinde ya da yüzde şişliğin olması gibi belirtiler varsa eski kanal tedaviniz başarısız olmuş olabilir.
  • Yukarıda belirtilen semptomların hiçbiri mevcut olmadan da eski kanal tedaviniz başarısız olmuş olabilir. Bazı vakalarda kanal tedavisinin uygun ve yeterli yapılmamasına bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle ciddi kemik kayıpları olmasına rağmen vücut sistemi ve kanal tedavisine bağlı olarak gelişen enfeksiyon arasında bir denge oluştuğu için hastalarda ağrı, şişlik gibi belirtiler olmayabilir. Bu durum kanal tedavisinin yenilenmesi ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle hastada semptom vermeyen fakat klinik ve radyografik muayenede başarısız olduğu tespit edilen kanal tedavilerinin de enfeksiyonun ilerlemesinin ve kemik yıkımının durdurulması için yenilenmesi gerekmektedir.

Kanal tedavili dişlerinizi muayene ettirerek tedavinin başarısız olup olmadığını tam olarak tespit ettirebilirsiniz.

Kanal tedavisi başarısız olduğunda dişi çekmek mi gerekir?

Kanal tedavisi başarısız olduğunda düşünülecek  ilk tedavi  dişin çekimi değildir. Günümüzde kanal tedavisinde kullanılan materyallerin ve ekipmanların  geliştirilmesi ile birlikte kanal tedavisi başarısız olan dişlerin  tedavisi yenilerek % 85’e varan oranlarda  başarı yakalanmaktadır.

Kanal tedavisinin yenilenmesi (Retreatment) nasıl gerçekleştirilir?

Kanal tedavisi yenilenmesi gereken dişin öncelikle eski üst dolgusu ya da varsa protezi uzaklaştırılır. Ardından eski kök kanal dolgusu uzaklaştırılarak kanallar yeniden dezenfekte edilir. Eski kök kanalları söküldükten sonra eğer ciddi bir enfeksiyon bulgusu varsa kök kanallarına ilave dezenfeksiyon ilaçları yerleştirilerek yaklaşık olarak 7-14 gün geçici dolgu ile kapatılarak diş takip edilir. Enfeksiyon bulgularının tamamen ortadan kalkmasının ardından aynı bir önceki kanal tedavisinde olduğu gibi dişin kök kanalları uygun materyallerle doldurulur. Eğer eski kök kanallarının sökümünün ardından dişte istenilen düzeyde bir dezenfeksiyon sağlanırsa kanal tedavisi yenileme işlemi sadece bir seansta bile başarı ile gerçekleştirilebilir. Kanal tedavisi yenilenmesi işleminin ardından  dişlerin üzerine dolgu yada gerekli olduğu durumlarda protez yapılarak dişler ağız içi fonksiyona yeniden kazandırılır.

 Kanal tedavisinin yenilenmesi  esnasında ve sonrasındaki süreçte ağrı şişlik gibi semptomlar oluşabilir mi?

Kanal tedavisi yenilenmesi işlemi  kök kanalındaki canlı dokuların daha önceki tedavi esnasında  uzaklaştırılması nedeniyle çoğu zaman anestezi bile gerektirmemektedir. Bu nedenle işlem sırasında rutin olarak ciddi bir ağrı oluşması öngörülemez.  Kanal tedavisi yenilenmesi sonrasında ise diğer diş tedavilerinde olduğu gibi ağrı oluşma riski mevcuttur. Ağrı ideal şartlarda yapılmış bir kanal tedavisi işleminden sonra 2-3 gün sonra azalarak kaybolmaktadır.

RANDEVU TALEP FORMU