Page contents

Estetik Diş Hekimliği

YÜZ DEĞİŞTİREN DİŞ HEKİMLİĞİ

Yüz değiştiren diş hekimliği (facelift dentistry) kozmetik diş hekimliği ve porselen kaplamaların ötesine geçen kapsamlı bir estetik dönüşümdür. Bu yöntemle çene hattı ve yüzün tamamında bir iyileşme gerçekleşmektedir.

İnsanlar yaş almalarına rağmen yaşlanmak istememektedirler. Yüz yapısını destekleyen en önemli organlardan birisi de dişlerdir. Dişler çeneye destek olurken aynı zamanda çeneyi çevreleyen dudak, yanak bu kısımlara da destek olurken adeta onlar için birer taşıyıcı kolon vazifesi görürler.

Yaşla birlikte dişlerin çiğneyici yüzeyleri aşınarak burun ucu ile çene ucu arasındaki mesafenin kısalması ve dudak kenarlarında Çin Bıyığı denilen çizgilerin derinleşmesine neden olur.

FACELİFT DENTİSTRY NEDİR?

Günümüzde daha çok artan estetik uygulamalar içinde en önemli uygulamalardan birisi Facelift’tir. Facelift’te amaç düşen yüz dokusunun tekrar yerine konulmasıdır.

Hastalarının çoğunun yüz germe yaptırmayı düşünmesinin nedeni çene ve gıdık bölgesindeki erken yaşlanmadır. Fakat bu uygulama esnasında hesaplanılmayan bir şey dudakların ve yüzün içerisindeki kemik dokunun erimesidir. Kemik dokunun erimesinin yani dişlerin aşınmasının yerine konulması sadece dişlerin yenilenmesiyle mümkündür. Ve dişler yenilendiğinde otomatik olarak yüz desteklenerek ameliyatsız yüz germe işlemi gerçekleşecektir. Ameliyatsız yüz germe olarak da tabir edilen FACELIFT DENTISTRY uygulamaları çenenin pozisyonunu yeniden düzenleyerek, yüz şeklinin yeniden koordine edilmesini amaçlar.

Çene pozisyonunun yeniden düzenlenmesi yüzü kaldırır. Yüzün yumuşak dokuları, yeni çene pozisyonuna ve dişlerin boyutlarının şekillerinin ve açılarının iyileştirilmesinde yüze destek olur. Bu yöntemle dudak desteğini sağlayan dişler dudak köşelerindeki kırışıklıkların da iyileştirmesine destek olur. Horlamaya neden olan ağız içinin daralması durumu da dişlere yapılan eklemeyle ortadan kalkar.

HORLAMANIN EN BÜYÜK SEBEBİ DARALAN AĞIZ BOŞLUĞUDUR.

Dişler zamanla aşınarak boyutlarını yitirdiklerinde ağız boşluğuna olan desteklerini de kaybeder. Dil sığamadığı için öne doğru çıkar ve hava yolunu tıkar. Hastalarımızdan aldığımız bir diğer şikâyette yemek yerken yanlışlıkla dilin ya da yanağın ısırılmasıdır. Ayrıca yanak tarafında içerden bakıldığında kalınlaşma görülür. Bütün bunlar dişlerin alt yüze olan desteğin yitirilmesi sonucunda belirginleşir.

Facelift Dentistry uygulamasında yani bu tedavi yönteminde amaç iskelet sisteminin bir parçası olan dişlerdeki aşınmayı deformasyonu ve pozisyon değişikliklerini düzelterek çenenin ideal konumuna getirilmesi ve tekrardan yüze destek olmasını sağlamaktır.

İdeal iskelet pozisyonuna gelen diş ve çene, destek olduğu yumuşak dokuda da otomatik iyileşme sağlar. Bu da erken yaşlanma ve yüz çökmesini önleyerek bu bölgede meydana gelmiş sarkmalarda da adeta yüz germe işlemini yaparak; ameliyatsız yüzün gençleşmesini sağlar.

FACELİFT DENTİSTRY’NİN SAĞLIĞA FAYDASI NEDİR?

Bu tedavinin uygulandığı hastalar genel olarak dişlerdeki değişiminin yüzde adeta pilates etkisi yarattığını yani bu kişilerin yüz kaslarını daha zinde daha sağlıklı hissettiklerini söylerler. Ayrıca sabahleyin daha zinde kalktıklarını, daha rahat uyuyabildiklerini ve nefes aldıklarını da belirtirler. Çene ekleminde sıkıntı olan hastalarda dişlerin boyutlarının düzelmesiyle çene ekleminde de bir iyileşme söz konusu olabilmektedir. Baş ve boyun ağrılarında da belirgin bir azalmadan söz etmektedirler. Ayrıca diş gıcırdatması yoğun olan insanlar dişlerin yeniden orijinal boyutlarına geldiğinde gıcırdatmadan da kurtulduklarını söylemektedirler.

Diş gıcırdatmanın bir sebebi dişlerin çiğneyici yüzeylerinin düzleşmesidir. Bu düzleşme sonucu dişler birbirine daha çok temas ederek daha fazla gıcırdatma yapmaktadır. Çiğneyici yüzeyler orijinal görüntülerine tekrar kavuştuğunda gıcırdatma da otomatik olarak azalır.

Genellikle daha öncede bahsedildiği gibi zaten diş aşınmasından mustarip olan hastaların çoğunluğu dil ısırma sorunundan bahsetmektedir. Çünkü dişler aşındığında dil ağız içerisine sığamayıp, kişi zaman zaman dilini, hatta yanağını ısırabilmektedir. Tedavi sonrasında genişleyen ağız içinin dile de rahat hareket etme alanı sağlamasıyla bu şikayetleri tamamen ortadan kalkmaktadır. Hastaların çoğunluğu bu tedavi sonrasında “çenem olması gerektiği yerde gibi geliyor” diye geri bildirimde bulunmaktadırlar. Ve çenelerindeki rahatlama ile çeneden gelen seslerden de kurtulmaktadırlar.

Bütünsel estetikte amaç yüzün şeklini, yüzün profilini ve çene pozisyonunun iyileştirilmesidir. Şayet kişinin çene yapısında baştan beri bir bozukluk var ise dişlerin birbiriyle olan temasının düzeltilmesi gerekmektedir. Burada öncelikle ortodontik tedavi önerilir. Dişlerin çok aşındığı ve tamamen canlılıklarını ve yapılarını kaybettikleri durumlarda artık porselen kaplamalar ve kozmetik diş hekimliği uygulamaları gerekmektedir.

FACELİFT DENTİSTRY UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

DEĞERLENDİRME

Bu uygulamanın yapılacağı kişiye ilk önce tedavi ve tedavinin nasıl olacağı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmaktadır. Kişinin bu tedaviye ihtiyacı olduğunu ya da bu tedaviye uygun olup olmadığını bir şekilde anlaması gerekir çünkü mevcut olan sıkıntı bazen yemek yememe, bazen dişlerinde soğuk-sıcak hassasiyeti, bazen de dil ısırma ya da yanak ısırma olabilir. Bazen hasta kendindeki problemin nedenini bile bilmemektedir. “Dişlerim eskisi gibi değil, çok aşındı ve bu nedenle salata yemiyorum. Soğuk bir şey yemek ve sıcak bir şeyi çiğnemek adeta benim için ızdırap” diyebilir. Yani önemli konu teşhisin konulmasında kişinin şikayetlerinin dinlenip değerlendirilmesidir. Bu ön görüşmeden sonra analiz kısmına geçilir.

Fotoğraflar alınır, fotoğraflar alındıktan sonra analizler yapılır.

  • Yüzün şekli ve yüzdeki oranlar incelenir. Burada esas olan, burun ucuyla çene ucu arasındaki mesafenin burun ucuyla gözbebekleri arasındaki mesafe ile karşılaştırılmasıdır.
  • Yüzdeki çizgiler değerlendirilir. Özellikle dudak köşesindeki ve burun yanındaki çizgilerin belirgin olup olmadığına bakılır.
  • Aynı zamanda dişlerdeki aşınmalar var mı yok mu diş boyutları ve dişlerin birbiriyle ilişkisi değerlendirilir.

Röntgenlerin alınıp değerlendirilmesi

Gerek üç boyutlu tomografi gerek tek tek alınacak periapikaller ve komple çene filmi, yani panoramik film de amaç, yeniden yapılandırılacak dişlerin köklerinin de değerlendirilmesidir. Dişlere yapılmış dolgular, kanal tedavileri hem lezyon hem de çürük açısından tek tek değerlendirilir çünkü mevcuttaki köklerin üzerinden eğer bir planlama yapacaksak o köklerin sağlamlığı bizim için çok önemlidir.

ÖLÇÜM AŞAMASI

Ölçüm aşamasında iki yöntem kullanılır:

  1. Alt-üst ölçüler alınır ve alçı model elde edilir
  2. 3 boyutlu tarayıcılar ile alt üst çene ve alt üst çenenin birbiri ile olan ilişkisi tespit edilir. Aşınmaların miktarı ve kapanışlar burada tek tek değerlendirilir.
  3. Mevcut kapanış kayıtlarını almak yani şu anda mevcut dişlerin nasıl kapandığının kayıtlarının alınması gerekir. Burada dijital ortamda ölçü alınır. Bu esnada aşınmanın ya da kapanış probleminin nedeni ve hastada yarattığı rahatsızlıklar mutlaka tek tek sorgulanmalıdır. Bu sorgulama hem model üzerinde hem röntgende hem de tarama sonuçlarına göre tek tek yapılmaktadır.

WAX-UP VE MOCK-UP UYGULAMASI

Yeni bir diş yapılacak ve yeni bir çene yapısı dizayn edilecekse, mutlaka öncesinde hastamıza bunun nasıl olacağını aktarmamız gerekir. Yani birebir orijinaline yakın dişlerdeki değişimin hastaya gösterilmesi gerekmektedir. Mock- Up, yapılacak yeni dişin bir ön provasıdır. Hastalarımız rahatlıkla yüzlerinde yeni görüntüyü görüp bunun üzerinde fikir edinebilirler.

TEDAVİNİN UYGULANMASI

Tedavinin yapılması ve süresi genellikle yapılacak tedaviye ve kullanılacak yönteme göre değişir. Bazen kompozitlerle yapılacak yükseltmeler bir gün içerisinde tamamı yapılıp bitirilir, bazen de bu uygulama zamanı, implant tedavisinin de beraberinde olduğu tedavilerde, implant tedavisinin süresi ile uyumlu olur.

TEDAVİ SONRASINDA KARŞILAŞILACAK SORUNLAR NELERDİR?

Yeni bir çiğneyici yüzeye kavuşan dişlerle çiğnemeye adaptasyon biraz zaman alır. Bu kişiden kişiye değişen bir süreçtir. İki haftayla dört hafta arasında çiğneme adaptasyonu gerçekleşir. Yüz kaslarında zaman zaman ağrılar oluşabilir, bununda sebebi de çiğneyici yüzeylerin değişmesiyle oluşacak pilates etkisinin en başta kaslarda bir hamlamaya neden olmasıdır. Yüz kaslarının adaptasyonu için yüz yogası ya da fizik tedavi önerilebilir. Sıcak havlu uygulaması ile kas gevşetme hareketleri de hastalarımıza önerilir. Yüz için geliştirilmiş masaj kalemleri de özellikle sertleşmiş ve açılması zor olan kaslarda oldukça etkindir.

YENİ YÜZ GÖRÜNTÜME NASIL ADAPTE OLABİLİRİM?

Mümkün olduğu kadar masaj yapmak, mümkün olduğu kadar yüz kaslarını hareket ettirecek hareketler yapmak, yeni yüz görüntüsüne adaptasyonu sağlar. Yüzde ortaya çıkacak değişim her zaman pozitif bir değişimdir. Ameliyatsız yüz germe işlemi olan bu tedaviyle gerçekleştirilen değişim gün geçtikçe artarak etkisini gösterir, yani gençleşme kırışıklıkların açılması, gıdı bölgesinin toparlaması, dudakların yeniden olgunlaşması günbegün artarak kendini gösterir.

KONTROLLERDE NELERE BAKILIR?

Gece plağı mutlaka hastalara verilir, çünkü başlangıçta vücut tekrardan eski kapanışına kavuşmak için, yapılan restorasyonları kırmaya yönelik gıcırdatma hareketi ortaya çıkarabilir. Bu nedenle gece plağı kullanımı özellikle ilk iki ay önerilir. Gece plağının uzun dönemde kullanımı da hem restorasyonların devamlılığı hem de tedavinin kalıcılığı için gerekir.

Altı ayda bir yapılan kontrollerde hem röntgenler ile alttaki dişler hem de diş ve diş etlerinin kontrolleri yapılır, yani rutin ağız kontrolünün aynısı tarzında kontroller devam eder.

RANDEVU TALEP FORMU